Archief van
Categorie: Projectmanagement

Morgen neem ik betere besluiten

Morgen neem ik betere besluiten

Het boek ‘Storing’ maakte deze lezer, door de opsomming van negen denkfouten, eerst wat somber. Zoals een goede auteur betaamt, behandelt Sibony in in de rest van het boek technieken voor betere beslissingen waardoor er weer hoop aan de horizon gloorde. Olivier Sibony (binnenkort komt het boek uit dat hij met Sibony, Kanhneman, groepsdenken, beslissen, besluitvorming, denkfouten,  schreef) is hoogleraar en ex-McKinsey managementconsultant. Sibony heeft een leerzaam en praktisch toepasbaar boek voor managers geschreven. Eigenlijk is het net zo relevant…

Lees Meer Lees Meer

Maak een plan en weet dat het morgen anders gaat

Maak een plan en weet dat het morgen anders gaat

Machiel Willemse is, samen met Noëlle van der Hagen, auteur van het boek Advieskunst – de interne adviseur in positie (Management Impact, 2019). Hij heeft nu een aantal video’s opgenomen over het vak van de interne adviseur. In de video’s gaat hij in gesprek met adviseurs en coaches, waaronder Yvonne Burger, Martijn Vroemen en Hans Vermaak. Hij vroeg mij in te gaan op de overeenkomsten tussen interne adviseurs en projectleiders. Het leverde een video van ruim 20 minuten op en daaruit staat hieronder…

Lees Meer Lees Meer

Wat heeft groepsseks te maken met projectleiderschap? Podcast van mijn gesprek met Ben Tiggelaar

Wat heeft groepsseks te maken met projectleiderschap? Podcast van mijn gesprek met Ben Tiggelaar

Ben Tiggelaar neemt sinds eind vorig jaar Podcasts op over leiderschap. Ben Tiggelaar ‘…tips en inzichten van inspirerende gasten over persoonlijk leiderschap, effectief werkgedrag en work-life balans’. Zo heeft hij gesproken met Jos Burgers (over klantgerichtheid) , Daan Roovers (filosofie dat voor iedereen is), Huibert de Man (over omgaan met cultuurverschillen en Harrie Starren (lessen in leiderschap). Blijkbaar mag ik mij ook bij de categorie ‘ inspirerende gasten’ rekenen, want ook ik wisselde met Ben Tiggelaar van gedachten. in mijn geval ging het…

Lees Meer Lees Meer

Voor het managen van projecten is er meer als Scrum: lees PMC NEXT

Voor het managen van projecten is er meer als Scrum: lees PMC NEXT

Kortgeleden viel bij op de deurmat het boek PMC Next – Aan de slag met Projectmatig Creëren. In 1998 verscheen het boek Projectmatig Creëren van J. Bos en E. Harting. De methode sloeg aan, vooral in de dienstverlening, zorginstellingen en bij overheden. De methode wordt gekenmerkt door het voortdurend zoeken van een evenwicht tussen enerzijds aandacht voor het teamfunctioneren, voor de belanghebbenden, voor de persoonlijke ontwikkeling van teamleden en anderzijds de managementkant van een project. De suggestie in de titel…

Lees Meer Lees Meer

Komt na Projectmanagement , Prince2 en Scrum Chaordisch projectmanagement?

Komt na Projectmanagement , Prince2 en Scrum Chaordisch projectmanagement?

December 2012 promoveerde Nicolien Mulder op het proefschrift Value Based Project Management – een aanpak voor chaordische projecten vanuit het perspectief van het complexiteitsdenken. Daarna  volgende nog enkele boeken over hetzelfde onderwerp, en nu is er Chaordisch projectmanagement voor de creatieve industrie. Het boek schreef ze samen met Johan Kolsteeg en is bedoeld als  een hulpmiddel voor projectleiders, productieleiders, opdrachtgevers en andere betrokkenen in de creatieve industrie. Bij die creatieve industrie valt te denken aan podiumkunsten, gaming, festivals, mediaproducties en de muziekindustrie….

Lees Meer Lees Meer

Met vijftien vragen meer inzicht in je project krijgen

Met vijftien vragen meer inzicht in je project krijgen

Jaap van Driel: Waar is de projectmanager toch mee bezig?  – hoe u projectmanagers en hun teams succesvol begeleidt –  Haystack, 2018 In 230 pagina’s geeft Jaap van Driel zijn visie op het managen van projecten, en dat doet hij in een losse schrijfstijl. Aan de hand van vijftien vragen behandelt hij de belangrijkste onderwerpen in het projectmanagement gebied. Vragen als: Is het wel een project? Past dit project binnen de strategie van de organisatie? Waarom doen we dit project…

Lees Meer Lees Meer

Het project Canvas ordent de eerste ideeën van een project

Het project Canvas ordent de eerste ideeën van een project

Er is nu zo’n twee jaar ervaring in het toepassen van het Project Canvas, en in die tijd heeft het canvas zijn waarde bewezen! We waren niet bijzonder origineel met het ontwikkelen van een canvas. Het  canvas-denken is immers al weer heel wat jaren geleden geïntroduceerd door Osterwalder met zijn Business Canvas. Gebaseerd op dat canvas was het ook al geschikt gemaakt voor programma’s in het boek Program Canvas (van der Tak, Prevaas en Cremer). En in het najaar van…

Lees Meer Lees Meer

De Amsterdamse Noord-ZuidLijn in 8 lessen over projectmanagement

De Amsterdamse Noord-ZuidLijn in 8 lessen over projectmanagement

De Noord-Zuidlijn op 21 juli 2018 feestelijk in gebruik genomen. De aanleg is enerzijds een staaltje hoogwaardige tunnel techniek en anderzijds heeft de stad Amsterdam er lang hinder van ondervonden. Het beoogde resultaat is er, een ‘buis’ (soms twee buizen) over 10 kilometer door een stad met acht stations, maar wel later en duurder. Zo werd er in 2003 nog vanuit gegaan dat de eerste metrotrein in 2011 zou rijden en dat de aanlegkosten 1,4 miljard euro zouden bedragen. Uiteindelijk…

Lees Meer Lees Meer

Projecten kunnen niet zonder management          

Projecten kunnen niet zonder management          

In een doorsnee organisatie zijn er veel projecten, zoals de integratie van twee systemen, ontwikkeling van een digitaal lespakket, nieuwe huisvesting, ontwerpen van een andere huisstijl, invoeren van een andere behandelmethodiek voor demente patiënten e.d. Om een project tot een goed einde te brengen, is er altijd aandacht nodig voor het uitvoeren van een aantal projectmanagement-taken. Hierbij valt te denken het overleggen met de opdrachtgever, het definiëren van het op te leveren resultaat, het bepalen en vervolgens laten uitvoeren van…

Lees Meer Lees Meer