Onderzoek het eigen destructief leiderschap

Onderzoek het eigen destructief leiderschap

Een kleine dertig jaar lang was ik als partner van een middelgroot adviesbureau, mee-verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het kantoor. Ik heb me nooit afgevraagd of ik als kleine baas mensen onheus heb bejegend. Ik geef toe dat het wel wat laat is om die vraag te stellen, maar beter laat dan nooit. En daarnaast moet ik bij een herdruk van mijn boeken ook wat aanpassen, want ook ik ben in de valkuil gestapt van leiderschaps-romantiek.

Aanleiding voor deze bespiegeling is het boek  Destructief leiderschap van Joost Kampen.

Leiding is nodig

In tegenstelling van de trend dat leiding eigenlijk een overblijfsel van een vergane tijd is, stelt Joost Kampen dat er in elke organisatie leiding nodig is. Want  iedereen heeft kaders nodig en iedereen wil aandacht. En het zijn leiders die dat (ondermeer) tot taak hebben. Bij het ontbreken hiervan voelen medewerkers zich niet gezien. Gezien worden is belangrijk bij mensen op alle functieniveaus, dus ook professionals, ook al wordt daar wel over gezegd dat ze geen leiding nodig hebben.

Wat is destructief leiderschap

Als ik Kampen goed begrijp is destructief leiderschap een door werknemers ervaren aanhoudend systematisch en herhaald vijandig verbaal en non-verbaal gedrag van leidinggevenden dat indruist tegen de belangen van de organisatie.

Het ontbreken van leiderschap is volgens Kampen één van de vormen van destructief leiderschap. Andere uitingsvormen zijn ondermeer: intimiderend leiderschap, seksueel wangedrag, grensoverschrijdend gedrag, ontbrekend leiderschap en pesten.

Leiderschaps-romantiek

Een intrigerende stelling van Kampen is dat er in de literatuur en in opleidingen voornamelijk aandacht voor ‘positief leiderschap’. Hij spreekt in dit verband over leiderschaps-romantiek. Voorbeelden daarvan zijn servant leadership, inspirerend leiderschap en authentiek leiderschap. Maar ook de aandacht voor onderwerpen als ‘de bedoeling’, ‘zelfsturende teams’ en het ‘taboe op leiderschap’ rekent hij tot de leiderschaps-romantiek.

Het wekt geen verbazing als Kampen stelt dat de realiteit in organisaties echt anders en is er veel te weinig aandacht voor de diverse vormen van destructief leiderschap.

Disciplinering

Destructief leiderschap overwinnen in een verwaarloosde organisatie vraagt om het op orde brengen van de basis, vraagt om disciplinering. En dat vraagt zo’n vijf tot acht jaar.

DE vraag: geef  ik ook destructief leiding? 

Ik ben bang dat veel leidinggevenden het boek laten liggen, alleen al om de hoofdtitel. Want wie vindt van zichzelf dat hij destructief is?!!

En dan de ondertitel: leiders in verwaarloosde organisaties. Een intrigerende subtitel, maar welke leidinggevende vindt dat hij leiding geeft aan een verwaarloosde organisatie?.

En toch zou dat jammer zijn, want het is een leerzaam en praktisch boek dat de leidinggevende taal en concepten aanreikt waarmee hij op een nieuwe manier naar het eigen handelen en naar de eigen organisatie leert kijken.

En ga je het boek niet lezen, stel dan op z’n minst zo nu en dan de vraag: “In hoeverre geef ik af en toe ook wel eens destructief leiding?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *