Voor het managen van projecten is er meer als Scrum: lees PMC NEXT

Voor het managen van projecten is er meer als Scrum: lees PMC NEXT

Kortgeleden viel bij op de deurmat het boek PMC Next – Aan de slag met Projectmatig Creëren. In 1998 verscheen het boek Projectmatig Creëren van J. Bos en E. Harting. De methode sloeg aan, vooral in de dienstverlening, zorginstellingen en bij overheden. De methode wordt gekenmerkt door het voortdurend zoeken van een evenwicht tussen enerzijds aandacht voor het teamfunctioneren, voor de belanghebbenden, voor de persoonlijke ontwikkeling van teamleden en anderzijds de managementkant van een project.

De suggestie in de titel van het nieuwe boek is dat de  twee auteurs nieuwe inzichten te melden hebben over één van de vele methoden voor het managen van project die Nederland rijk is: Projectmatig Creëren. Die suggestie wordt helaas niet bewaarheid. Ook de aansluiting bij agile en scrum ontbreekt, en dat verwachte ik wel door de aankondiging NEXT. Een gemiste kans. De mensen die vertrouwd zijn met Projectmatig Creëren krijgen in korte tijd hun kennis weer opgefrist. Als je geen idee hebt wat Projectmatig Creëren is dit een prima introductie op de aanpak. Na dit gebrom is er ook veel goed over het boek te zeggen. Het is een leesbaar en mooi gemaakt en praktisch boek met veel checklists voor het starten en managen van een project vanuit een uitgesproken mensvisie. In vijf hoofdstukken en 175 pagina’s beschrijven de auteurs hun visie op het managen van een project.

Bestaande PMC-aanpak wordt compact en helder uitgelegd

Van Santen en van Gool blijven trouw aan de oude uitgangspunten. En terecht, want waarom zou je iets dat goed is wijzigen? Stapsgewijs nemen ze de lezer mee bij de verschillende stadia van een project. Zo wordt aandacht besteed aan de rollen in een project, zoals opdrachtgever, projectleider, teamleden, gebruikers, projectsecretaris, psu-begeleider (project start up), stuurgroep en klankbordgroep. Kort wordt op de beheersing door middel van tijd, geld en kwaliteit ingegaan. Zo veel aandacht er is voor allerlei samenwerkingsonderwerpen, zo beknopt (en slordig) wordt aandacht besteed aan de beheersing van een project. De projectleider die wil weten hoe je een psu organiseert, hoe je een krachtenveldanalyse uitvoert, wat de kernvragen bij een risicoanalyse zijn en wat er in een projectcontract moet staan (om maar een paar praktische onderdelen van het boek te noemen) komt aan zijn trekken in het boek.

Voorkennis van teamvormingsmodellen is soms nodig

De auteurs veronderstellen bij de lezer wel enige voorkennis van teamvormingsmodellen, en een zekere communicatieve en sociale bedrevenheid. Zo staat bijvoorbeeld op bladzijde 151 een vragenlijst teamsamenstelling c.q. kwaliteiten zonder dat duidelijk is waar het model op gebaseerd is en wat je moet weten en kunnen om het met je team toe te passen. Dezelfde kanttekening heb ik bij de intervisie methoden die ze toelichten. En niet vaak tref je in boeken over het managen van projecten een betoog aan over het houden van een World Café of Open Space. Handige methoden voor wie de vaardigheid heeft in het leiden van dit soort bijeenkomsten.

Afsluitend: Een mooi gemaakt en praktisch boek

Afsluitend, het is een mooi gemaakt (het is genot om door het boek te bladeren) en handzaam boek op A5-formaat dat past in de jaszak van de projectleider dat hij of zij dus altijd bij de hand kan houden om de vele checklists er even op na te slaan. Bijvoorbeeld op het moment dat het even tegenzit in het project en de moedeloosheid toeslaat, geven ze acht interventies die de projectleider kunnen helpen. PMC next – aan de slag met Projectmatig Creëren is een praktisch boek met veel checklists over het starten en managen van een project vanuit een uitgesproken mensvisie.

G. Van Santen & A. van Gool: PMC next – aan de slag met Projectmatig Creëren. Scriptum, 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *